طرح کشوری اقساطی

فروش اقساطی برای عموم

و سازمان های طرف قرارداد دنیای فرش

طرح کشوری  اقساط  دنیای فرش این امکان را برای عموم مردم از هر کجای ایران فراهم نموده که خرید خود را  تا سقف 50 میلیون تومان به صورت 22 ماهه با چک صیادی ، بدون بهره و کارمزد  به صورت غیر حضوری از طریق سایت و راهنمایی همکاران ما در واحد پشتیبانی انجام دهد .

همچنین مستمری بگیران محترم تامین اجتماعی و حقوق بگیران بانک رفاه نیز می توانند به صورت غیر حضوری  بدون چک ، ضامن ، بهره و کارمزد تا سقف 100 میلیون تومان و اقساط 25 ماهه از این خدمات بهره مند شوند .

سازمان طرف قرارداد

بازنشستگان تامین اجتماعی

اقساط برای عموم