سازمان های طرف قرارداد دنیای فرش

فروش اقساطی برای عموم

donyay farsh aghsat 69 1401 1 1 scaled 2

تسهیلات خرید فرش

 • سقف تسهیلات 25۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال –  بدون پیش پرداخت

 • کارت شناسایی معتبر

سازمان های طرف قرارداد دنیای فرش را بشناسید

سازمان‌های طرف قرارداد جهت خرید فرش

اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

تسهیلات خرید فرش

 • سقف تسهیلات 250/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 •  اقساط 12 ماهه
 • ارائه گواهی کسر از حقوق + کارت شناسایی معتبر

خانه کارگر(دارندگان عضویت خانه کارگر)

تسهیلات خرید فرش

 • سقف تسهیلات 25۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • اقساط 25 ماهه
 • کارت عضویت خانه کارگر + کارت شناسایی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

تسهیلات خرید فرش

 • سقف تسهیلات 250/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 •  اقساط 12 ماهه
 • ارائه گواهی کسر از حقوق + کارت شناسایی معتبر

حکمت کارت

تسهیلات خرید فرش

 • سقف تسهیلات بر اساس اعتبار حکمت کارت شخص مراجعه کننده
  اقساط 12 ماهه
 • کارت شناسایی معتبر

حقوق بگیران محترم بانك رفاه و بازنشستگان محترم تامین اجتماعی

تسهیلات خرید فرش

 •  ارائه تسهیلات تا سقف 100 میلیون تومان از طریق سامانه( بتا)
  بدون پیش پرداخت و بدون چك
 • با اقساط بلند مدت تا سقف 25 ماه
 •  به صورت كسر از حقوق

ارائه تسهیلات به دارندگان كارت اعتباری آسان خرید ( بانك تجارت )

تسهیلات خرید فرش

 • بدون پیش پرداخت و بدون چك
 • با اقساط بلند مدت تا (سقف 24 ماهه)
 • ارائه تسهیلات بر اساس اعتبار کارت
 • ارسال رایگان

ارائه تسهیلات به دارندگان شاپ کارت ( بانک ملت )

تسهیلات خرید فرش

 • بدون پیش پرداخت و چک
 • با اقساط بلند مدت تا (سقف 36ماهه)
 • ارائه تسهیلات بر اساس اعتبار کارت تا سقف 200 میلیون تومان
 • ارسال رایگان .