ارائه تسهیلات به دارندگان هوده کارت
( بیمه ملت )

 •  بدون پیش پرداخت ،بهره و کارمزد
 • بدون چک و ضامن
 • با اقساط بلند مدت تا (سقف 12ماهه)
 • ارائه تسهیلات بر اساس اعتبار هوده کارت
 • ارسال رایگان

سازمان های طرف قرارداد

ارائه تسهیلات به دارندگان شاپ کارت
( بانک ملت )

 • بدون پیش پرداخت و چک
 • با اقساط بلند مدت تا (سقف 36ماهه)
 • ارائه تسهیلات بر اساس اعتبار کارت تا سقف 200 میلیون تومان
 • ارسال رایگان

سازمان های طرف قرارداد

ارائه تسهیلات به دارندگان كارت اعتباری آسان خرید ( بانك تجارت )

 • بدون پیش پرداخت و بدون چك
 • با اقساط بلند مدت تا (سقف 24 ماهه)
 • اارائه تسهیلات بر اساس اعتبار کارت
 • ارسال رایگان

سازمان های طرف قرارداد

اداره کا آموزش و پرورش شهرستان های تهران

 • سقف تسهیلات 400.000.000 ریال
 • اقساط ۱۲ ماهه
 • ارائه گواهی کسر از حقوق + کارت شناسایی معتبر

سازمان های طرف قرارداد

خانه کارگر(دارندگان عضویت خانه کارگر)

 • سقف تسهیلات 1/000/000/000 ریال
 • اقساط 22 ماهه
 • کارت عضویت خانه کارگر + کارت شناسایی

سازمان های طرف قرارداد

دستورالعمل تسهیلات کارکنان ایران خودرو

 • در هنگام ثبت طرف حساب می بایست در گروه اصلی (07) بازاریابی و گروه فرعی (028) پرسنل ایران خودرو لحاظ گردد.
 • سقف تسهیلات 1/000/000/000 ریال می باشد.
 • پرداخت اقساط تا سقف 22 ماهه (طبق جدول اقساط پیوست) با چک و کارت شناسایی معتبر
 • حمل رایگان در تهران و حومه
 • ارائه کارت شناسایی معتبر و معرفی نامه جهت صدور فاکتور الزامی است و یک نسخه کپی از کارت شناسائی و معرفی نامه ضمیمه فاکتور گردد.
 • این دستورالعمل تا تاریخ 1403/10/30 دارای اعتبار می باشد و پس از آن حتما قبل از ثبت فاکتور از واحد اداری استعلام گرفته شود.
 • تمام محصولات شامل این قرارداد خواهد شد (فرش ماشینی – دستباف – تابلو فرش – کالای خواب)

دستورالعمل تسهیلات کارکنان نیروی انتظامی پردیس

 • در هنگام ثبت طرف حساب می بایست در گروه اصلی (07) بازاریابی و گروه فرعی (040) پرسنل نیروی انتظامی لحاظ گردد.
 • سقف تسهیلات 1/000/000/000 ریال می باشد.
 • پرداخت اقساط تا سقف 22 ماهه (طبق جدول اقساط پیوست) با چک و کارت شناسایی معتبر
 • حمل رایگان در تهران و حومه
 • ارائه کارت شناسائی معتبر و معرفی نامه جهت صدور فاکتور الزامی می باشد و یک نسخه کپی از کارت شناسائی و معرفی نامه ضمیمه فاکتور گردد.
 • این دستورالعمل تا تاریخ 1403/10/30 دارای اعتبار می باشد و پس از آن حتما قبل از ثبت فاکتور از واحد اداری استعلام گرفته شود.
 • تمام محصولات شامل این قرارداد خواهد شد (فرش ماشینی – دستباف – تابلو فرش – کالای خواب)

دستورالعمل تسهیلات کارکنان شهرداری پردیس

 • در هنگام ثبت طرف حساب می بایست در گروه اصلی (07) بازاریابی و گروه فرعی (039) پرسنل نیروی انتظامی لحاظ گردد.
 • سقف تسهیلات 1/000/000/000 ریال می باشد.
 • پرداخت اقساط تا سقف 22 ماهه (طبق جدول اقساط پیوست) با چک و کارت شناسایی معتبر
 • حمل رایگان در تهران و حومه
 • ارائه کارت شناسائی معتبر و معرفی نامه جهت صدور فاکتور الزامی می باشد و یک نسخه کپی از کارت شناسائی و معرفی نامه ضمیمه فاکتور گردد.
 • این دستورالعمل تا تاریخ 1403/09/30 دارای اعتبار می باشد و پس از آن حتما قبل از ثبت فاکتور از واحد اداری استعلام گرفته شود.
 • تمام محصولات شامل این قرارداد خواهد شد (فرش ماشینی – دستباف – تابلو فرش – کالای خواب)