ارائه تسهیلات به دارندگان هوده کارت
( بیمه ملت )

 •  بدون پیش پرداخت ،بهره و کارمزد
 • بدون چک و ضامن
 • با اقساط بلند مدت تا (سقف 12ماهه)
 • ارائه تسهیلات بر اساس اعتبار هوده کارت
 • ارسال رایگان

سازمان های طرف قرارداد

ارائه تسهیلات به دارندگان شاپ کارت
( بانک ملت )

 • بدون پیش پرداخت و چک
 • با اقساط بلند مدت تا (سقف 36ماهه)
 • ارائه تسهیلات بر اساس اعتبار کارت تا سقف 200 میلیون تومان
 • ارسال رایگان

سازمان های طرف قرارداد

ارائه تسهیلات به دارندگان كارت اعتباری آسان خرید ( بانك تجارت )

 • بدون پیش پرداخت و بدون چك
 • با اقساط بلند مدت تا (سقف 24 ماهه)
 • اارائه تسهیلات بر اساس اعتبار کارت
 • ارسال رایگان

سازمان های طرف قرارداد

اداره کا آموزش و پرورش شهرستان های تهران

 • سقف تسهیلات 400.000.000 ریال
 • اقساط ۱۲ ماهه
 • ارائه گواهی کسر از حقوق + کارت شناسایی معتبر

سازمان های طرف قرارداد
سازمان های طرف قرارداد

خانه کارگر(دارندگان عضویت خانه کارگر)

 • سقف تسهیلات 1/000/000/000 ریال
 • اقساط 22 ماهه
 • کارت عضویت خانه کارگر + کارت شناسایی