لمینیت پالاز روت

لمینیت پالاز آلبوم روت کد RT1724 با ضخامت ۸ میلیمتر و ضریب سایش AC4

موجود در انبار

کد کالا: RT1724
برند

پالاز

ضخامت

8mm

ضریب سایش

AC4

V Groove

V Groove ❌

کشور سازنده

ایران

طرح

چوب

تم رنگ

قهوه ای

ابعاد لمینیت

1.795 متر مربع

لمینیت پالاز آلبوم روت کد RT1722 با ضخامت ۸ میلیمتر و ضریب سایش AC4

موجود در انبار

کد کالا: RT1722
برند

پالاز

ضخامت

8mm

ضریب سایش

AC4

V Groove

V Groove ❌

کشور سازنده

ایران

طرح

چوب

تم رنگ

قهوه ای

ابعاد لمینیت

1.795 متر مربع

لمینیت پالاز آلبوم روت کد RT1718 با ضخامت ۸ میلیمتر و ضریب سایش AC4

موجود در انبار

کد کالا: RT1718
برند

پالاز

ضخامت

8mm

ضریب سایش

AC4

V Groove

V Groove ❌

کشور سازنده

ایران

طرح

چوب

تم رنگ

قهوه ای

ابعاد لمینیت

1.795 متر مربع

لمینیت پالاز آلبوم روت کد RT1717 با ضخامت ۸ میلیمتر و ضریب سایش AC4

موجود در انبار

کد کالا: RT1717
برند

پالاز

ضخامت

8mm

ضریب سایش

AC4

V Groove

V Groove ❌

کشور سازنده

ایران

طرح

چوب

تم رنگ

قهوه ای

ابعاد لمینیت

1.795 متر مربع

لمینیت پالاز آلبوم روت کد RT1716 با ضخامت ۸ میلیمتر و ضریب سایش AC4

موجود در انبار

کد کالا: RT1716
برند

پالاز

ضخامت

8mm

ضریب سایش

AC4

V Groove

V Groove ❌

کشور سازنده

ایران

طرح

چوب

تم رنگ

قهوه ای

ابعاد لمینیت

1.795 متر مربع

لمینیت پالاز آلبوم روت کد RT1714 با ضخامت ۸ میلیمتر و ضریب سایش AC4

موجود در انبار

کد کالا: RT1714
برند

پالاز

ضخامت

8mm

ضریب سایش

AC4

V Groove

V Groove ❌

کشور سازنده

ایران

طرح

چوب

تم رنگ

قهوه ای

ابعاد لمینیت

1.795 متر مربع

لمینیت پالاز آلبوم روت کد RT1713 با ضخامت ۸ میلیمتر و ضریب سایش AC4

موجود در انبار

کد کالا: RT1713
برند

پالاز

ضخامت

8mm

ضریب سایش

AC4

V Groove

V Groove ❌

کشور سازنده

ایران

طرح

چوب

تم رنگ

قهوه ای

ابعاد لمینیت

1.795 متر مربع

لمینیت پالاز آلبوم روت کد RT1712 با ضخامت ۸ میلیمتر و ضریب سایش AC4

موجود در انبار

کد کالا: RT1712
برند

پالاز

ضخامت

8mm

ضریب سایش

AC4

V Groove

V Groove ❌

کشور سازنده

ایران

طرح

چوب

تم رنگ

قهوه ای

ابعاد لمینیت

1.795 متر مربع

لمینیت پالاز آلبوم روت کد RT1711 با ضخامت ۸ میلیمتر و ضریب سایش AC4

موجود در انبار

کد کالا: RT1711
برند

پالاز

ضخامت

8mm

ضریب سایش

AC4

V Groove

V Groove ❌

کشور سازنده

ایران

طرح

چوب

تم رنگ

قهوه ای

ابعاد لمینیت

1.795 متر مربع

لمینیت پالاز آلبوم روت کد RT1708 با ضخامت ۸ میلیمتر و ضریب سایش AC4

موجود در انبار

کد کالا: RT1708
برند

پالاز

ضخامت

8mm

ضریب سایش

AC4

V Groove

V Groove ❌

کشور سازنده

ایران

طرح

چوب

تم رنگ

قهوه ای

ابعاد لمینیت

1.795 متر مربع

لمینیت پالاز آلبوم روت کد RT1707 با ضخامت ۸ میلیمتر و ضریب سایش AC4

موجود در انبار

کد کالا: RT1707
برند

پالاز

ضخامت

8mm

ضریب سایش

AC4

V Groove

V Groove ❌

کشور سازنده

ایران

طرح

چوب

تم رنگ

قهوه ای

ابعاد لمینیت

1.795 متر مربع

لمینیت پالاز آلبوم روت کد RT1705 با ضخامت ۸ میلیمتر و ضریب سایش AC4

موجود در انبار

کد کالا: RT1705
برند

پالاز

ضخامت

8mm

ضریب سایش

AC4

V Groove

V Groove ❌

کشور سازنده

ایران

طرح

چوب

تم رنگ

کرم

ابعاد لمینیت

1.795 متر مربع

لمینیت پالاز آلبوم روت کد RT1703 با ضخامت ۸ میلیمتر و ضریب سایش AC4

موجود در انبار

کد کالا: RT1703
برند

پالاز

ضخامت

8mm

ضریب سایش

AC4

V Groove

V Groove ❌

کشور سازنده

ایران

طرح

چوب

تم رنگ

کرم

ابعاد لمینیت

1.795 متر مربع

لمینیت پالاز آلبوم روت کد RT1702 با ضخامت ۸ میلیمتر و ضریب سایش AC4

موجود در انبار

کد کالا: RT1702
برند

پالاز

ضخامت

8mm

ضریب سایش

AC4

V Groove

V Groove ❌

کشور سازنده

ایران

طرح

چوب

تم رنگ

سفید طوسی

ابعاد لمینیت

1.795 متر مربع

لمینیت پالاز آلبوم روت کد RT1701 با ضخامت ۸ میلیمتر و ضریب سایش AC4

موجود در انبار

کد کالا: RT1701
برند

پالاز

ضخامت

8mm

ضریب سایش

AC4

V Groove

V Groove ❌

کشور سازنده

ایران

طرح

چوب

تم رنگ

کرم

ابعاد لمینیت

1.795 متر مربع

لمینیت پالاز آلبوم روت کد RT1700 با ضخامت ۸ میلیمتر و ضریب سایش AC4

موجود در انبار

کد کالا: RT1700
برند

پالاز

ضخامت

8mm

ضریب سایش

AC4

V Groove

V Groove ❌

کشور سازنده

ایران

طرح

چوب

تم رنگ

کرم

ابعاد لمینیت

1.795 متر مربع

روش های خرید فرش از دنیای فرش

خرید اینترنتی

میتوانید بصورت اینترنتی از وب سایت دنیای فرش خرید نمایید.

خرید مستقیم از شعب

میتوانید به شعب دنیای فرش مراجعه فرمایید.

خرید تلفنی

میتوانید با شماره 74957-021 تماس حاصل فرمایید.