در این بخش اسامی برندگان جشنواره ۱۰۰% تخفیف داغش میچسبه دنیای فرش قرار خواهد گرفت. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این جشنواره مقاله مربوط به ۱۰۰% تخفیف داغش میچسبه را مطالعه کنید.

برنده مرحله اول قرعه کشی قرن جدید

جناب آقای سعید نوری مبلغ ۱۳۷/۴۰۰/۰۰۰ ریال

جناب آقای امیر گفتاری مبلغ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

سرکار خانم مینا مبشر مبلغ ۳۲/۷۶۰/۰۰۰ ریال

جناب آقای محمدرضا نجاری مبلغ ۱۸/۲۷۰/۰۰۰ ریال

جناب آقای فرشاد نوری مبلغ ۲۱۲/۱۷۰/۰۰۰ ریال