فرش کارتونی

فرش پاتریس طرح کوئین زمینه الوان

اتمام موجودی

برند

پاتریس

نام طرح

کوئین

شکل

مستطیل

شانه

400 شانه

تراکم

1500 تراکم

رنگ زمینه

الوان

تعداد رنگ

8 رنگ

جنس الیاف

پلی پروپیلن

کیفیت

درجه یک

فرش پاتریس طرح باربی زمینه الوان

اتمام موجودی

برند

پاتریس

نام طرح

باربی

شکل

مستطیل

شانه

400 شانه

تراکم

1500 تراکم

رنگ زمینه

الوان

تعداد رنگ

8 رنگ

جنس الیاف

پلی پروپیلن

فرش پاتریس طرح میکی موس زمینه الوان

اتمام موجودی

برند

پاتریس

نام طرح

میکی موس

شکل

مستطیل

شانه

400 شانه

تراکم

1500 تراکم

رنگ زمینه

الوان

تعداد رنگ

8 رنگ

جنس الیاف

پلی پروپیلن

کیفیت

درجه یک

فرش پاتریس طرح مداد رنگی زمینه الوان

اتمام موجودی

برند

پاتریس

نام طرح

مداد رنگی

شانه

400 شانه

شکل

مستطیل

تراکم

1500 تراکم

رنگ زمینه

الوان

تعداد رنگ

8 رنگ

جنس الیاف

پلی پروپیلن

کیفیت

درجه یک

فرش پاتریس طرح سه پرنسس زمینه الوان

اتمام موجودی

برند

پاتریس

نام طرح

پرنسس

شکل

مستطیل

شانه

400 شانه

تراکم

1500 تراکم

رنگ زمینه

الوان

تعداد رنگ

8 رنگ

جنس الیاف

پلی پروپیلن

کیفیت

درجه یک

فرش پاتریس طرح هپی مینیون زمینه الوان

اتمام موجودی

برند

پاتریس

نام طرح

مینیون

شکل

مستطیل

شانه

400 شانه

تراکم

1500 تراکم

رنگ زمینه

الوان

تعداد رنگ

8 رنگ

جنس الیاف

پلی استر, پنبه

کیفیت

درجه یک

فرش پاتریس طرح ورد زمینه الوان

اتمام موجودی

برند

پاتریس

نام طرح

ورد

شکل

مستطیل

شانه

400 شانه

تراکم

1500 تراکم

رنگ زمینه

الوان

تعداد رنگ

8 رنگ

جنس الیاف

پلی پروپیلن

فرش پاتریس طرح کهکشان زمینه الوان

اتمام موجودی

برند

پاتریس

نام طرح

کهکشان

شکل

مستطیل

شانه

400 شانه

تراکم

1500 تراکم

رنگ زمینه

الوان

تعداد رنگ

8 رنگ

جنس الیاف

پلی پروپیلن

کیفیت

درجه یک

فرش پاتریس طرح کینگ زمینه الوان

اتمام موجودی

برند

پاتریس

نام طرح

کینگ

شکل

مستطیل

شانه

400 شانه

تراکم

1500 تراکم

رنگ زمینه

الوان

تعداد رنگ

8 رنگ

جنس الیاف

پلی پروپیلن

کیفیت

درجه یک

فرش ماشینی پاتریس طرح پنگوئن زمینه الوان

اتمام موجودی

برند

پاتریس

نام طرح

پنگوئن

شکل

مستطیل

شانه

400 شانه

تراکم

1500 تراکم

رنگ زمینه

آبی روشن

تعداد رنگ

8 رنگ

جنس الیاف

پلی پروپیلن

کیفیت

درجه یک

فرش پاتریس طرح مانکی زمینه الوان

اتمام موجودی

برند

پاتریس

نام طرح

مانکی

شکل

مستطیل

شانه

400 شانه

تراکم

1500 تراکم

رنگ زمینه

سبز

تعداد رنگ

8 رنگ

جنس الیاف

پلی پروپیلن

کیفیت

درجه یک

فرش پاتریس طرح زمین چمن

اتمام موجودی

برند

پاتریس

نام طرح

زمین چمن

شکل

مستطیل

شانه

400 شانه

تراکم

1500 تراکم

تعداد رنگ

8 رنگ

رنگ زمینه

سبز

جنس الیاف

پلی پروپیلن

کیفیت

درجه یک

فرش پاتریس طرح کیتی زمینه الوان

اتمام موجودی

برند

پاتریس

نام طرح

کیتی

شکل

مستطیل

شانه

400 شانه

تراکم

1500 تراکم

تعداد رنگ

8 رنگ

جنس الیاف

پلی پروپیلن

رنگ زمینه

الوان

کیفیت

درجه یک

فرش پاتریس طرح شهر رویایی زمینه الوان

اتمام موجودی

برند

پاتریس

نام طرح

شهر رویایی

شکل

مستطیل

شانه

400 شانه

تراکم

1500 تراکم

تعداد رنگ

8 رنگ

رنگ زمینه

الوان

جنس الیاف

پلی پروپیلن

کیفیت

درجه یک

فرش پاتریس طرح شهر آبی زمینه الوان

اتمام موجودی

برند

پاتریس

نام طرح

شهر آبی

شکل

مستطیل

شانه

400 شانه

تراکم

1500 تراکم

تعداد رنگ

8 رنگ

رنگ زمینه

الوان

جنس الیاف

پلی پروپیلن

کیفیت

درجه یک

فرش پاتریس طرح کارخانه هیولاها زمینه الوان

اتمام موجودی

برند

پاتریس

نام طرح

کارخانه هیولا

شکل

مستطیل

شانه

400 شانه

تراکم

1500 تراکم

تعداد رنگ

8 رنگ

رنگ زمینه

الوان

جنس الیاف

پلی پروپیلن

کیفیت

درجه یک

فرش پاتریس طرح کشتی حیوانات زمینه الوان

اتمام موجودی

برند

پاتریس

نام طرح

کشتی حیوانات

شکل

مستطیل

شانه

400 شانه

تراکم

1500 تراکم

رنگ زمینه

الوان

تعداد رنگ

8 رنگ

جنس الیاف

پلی پروپیلن

کیفیت

درجه یک

فرش پاتریس طرح زومبا زمینه الوان

اتمام موجودی

برند

پاتریس

نام طرح

زومبا

شکل

مستطیل

شانه

400 شانه

تراکم

1500 تراکم

رنگ زمینه

الوان

تعداد رنگ

8 رنگ

جنس الیاف

پلی پروپیلن

کیفیت

درجه یک

روش های خرید فرش از دنیای فرش

خرید اینترنتی

میتوانید بصورت اینترنتی از وب سایت دنیای فرش خرید نمایید.

خرید مستقیم از شعب

میتوانید به شعب دنیای فرش مراجعه فرمایید.

خرید تلفنی

میتوانید با شماره 74957-021 تماس حاصل فرمایید.