اقساط عمومی

حقوق بگیران محترم بانك رفاه و بازنشستگان محترم تامین اجتماعی

  • ارائه تسهیلات تا سقف 100 میلیون تومان از طریق سامانه( بتا)
  • بدون پیش پرداخت و بدون چك
  • با اقساط بلند مدت تا سقف 22 ماه
  • به صورت كسر از حقوق